Монголбанк

Буцах

Иргэн, аж ахуй нэгж

Зээлийн мэдээллийн санд иргэн, аж ахуй нэгжийн банк, банк бус санхүүгийн байгууллага, хадгаламж зээлийн хоршоо болон бусад байгууллагын өмнө хууль, гэрээгээр хүлээсэн зээл, төлбөрийн талаарх дараах мэдээлэл хадгалагддаг.

 • Иргэний овог, нэр/ Аж ахуй нэгжийн оноосон нэр;
 • Регистрийн дугаар;
 • Анх олгосон зээлийн хэмжээ;
 • Валютын нэр;
 • Зээл олгосон , төлөгдөх огноо;
 • Эргэн төлөх хуваарь;
 • Зээл, төлбөрийн үлдэгдэл;
 • Зээлийн ангилал;
 • Барьцаа хөрөнгийн мэдээлэл;
 • Батлан даагч буюу Хамтран зээлдэгчийн мэдээлэл;
 • Мэдээлэл нийлүүлэгч буюу Зээл олгосон байгууллагын нэр;

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

 • Санхүүгийн боловсролын апп

  Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.