Монголбанк

Буцах

Хурал, хэлэлцүүлгийн талаарх мэдээлэл


Хурал, хэлэлцүүлэг Илтгэл Хураангуй Хөтөлбөр
2022/12/12: “Монгол-Америкийн хамтын ажиллагаа 35 жилд” олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал Илтгэл 1
Илтгэл 2
Илтгэл 3
Илтгэл 4
Илтгэл 5
Илтгэл 6
Илтгэл 7
Илтгэл 8
Илтгэл 9
- -
2022/10/28: Монгол Улсын Ерөнхий сайдын ивээл дор зохион байгуулагдаж буй “Экспортлогч Үндэстэн – Шинэ сэргэлтийн бодлого” чуулган Илтгэл 1
Илтгэл 2
Илтгэл 3
Илтгэл 4
- Хөтөлбөр
2022/10/25: “Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2023 онд баримтлах үндсэн чиглэл”-ийн төслийг олон нийтэд танилцуулах хэлэлцүүлэг Төсөл
Илтгэл 1
Илтгэл 2
Илтгэл 3
- Хөтөлбөр
2022/10/19: Монгол Улс, ОХУ-ын банк хоорондын дугуй ширээний тавдугаар уулзалтын хөтөлбөр Presentation - 1  
Presentation - 2  
Presentation - 3  
Presentation - 4  
Presentation - 5  
Presentation - 6  
Presentation - 7  
Presentation - 8  
Presentation - 9  
Presentation (Монгол)  
Presentation (Россий)  
Участиники заседания  
- Хөтөлбөр  
Программа  
2022/09/12: Монголын бизнесийн зөвлөлийн “Мэдлэг хуваалцах уулзалт” Илтгэл - 1  
- -
2022/09/10: "Тогтвортой хөгжлийн зорилго" нээлттэй өдөрлөг Төлбөрийн систем  
Товхимол 2022 он  
Үндэсний брэнд Т карт  
Тайлан - Төлбөрийн систем  
Тайлан - Хөдөлгөөнт банк  
2022/08/12: Үндсэн чиглэлийн заалтын талаарх хэлэлцүүлэг: “Уур амьсгалын өөрчлөлт, тогтвортой ногоон санхүүжилт” Илтгэл - 1  
Илтгэл - 2  
Илтгэл - 3  
Илтгэл - 4  
- Хөтөлбөр
2022/08/11: Үндсэн чиглэлийн заалтын талаарх хэлэлцүүлэг: “Уул уурхайн бус экспорт, аж үйлдвэржилтийг дэмжих дунд хугацааны бодлого” Илтгэл - 2  
Илтгэл - 3  
Илтгэл - 4  
- Хөтөлбөр
2022/06/22: Үндэсний төлбөрийн системийн зөвлөлийн хурал Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Товхимол
Стратеги
- -
2022/06/21: “Монгол-Хятадын эдийн засаг, худалдааны хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал, хэтийн төлөв” Олон улсын Эрдэм шинжилгээний бага хурал Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
Илтгэл - 6
Илтгэл - 7
Илтгэл - 8
Илтгэл - 9
Илтгэл - 10
Илтгэл - 11
- -
2021/10/26: Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2022 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төслийн танилцуулга Илтгэл
- -
2021/09/08: “Уул уурхайн бус экспортын өнөөгийн байдал, тулгарч буй асуудлууд” цахим уулзалт Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
- -
2021/09/06: “Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2022 онд баримтлах үндсэн чиглэл”-ийн төсөлд шинээр тусгагдсан заалтын хүрээнд хийгдсэн судалгааны ажлыг танилцуулах хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1   
Илтгэл - 2   
Илтгэл - 3   
Илтгэл - 4   
Илтгэл - 5   
Илтгэл - 6   
Илтгэл - 7   
Илтгэл - 8   
Дүгнэлт
- Хөтөлбөр
2021/06/23: Мөнгөний бодлогын мэдэгдлийг танилцуулах хэвлэлийн хурлыг нээж, Монголбанкны Ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэнгийн хэлсэн үг Илтгэл
- -
2021/05/18: Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн төслийг танилцуулах хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
- Хөтөлбөр
2021/03/04: Ерөнхий сайдын банкны салбарынхантай хийх өглөөний уулзалт Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
- -
2020/10/09: “Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэл”-ийн төслийг олон нийтэд танилцуулах хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
- Хөтөлбөр
2020/01/31: Эдийн засгийн бодлогын чуулган - 2020 Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
- Хөтөлбөр
2019/12/12: “ҮНДЭСНИЙ ТООЦОО-2019” сэдэвт хурал Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 5
- Хөтөлбөр
2019/11/29: “ГАДААД ВАЛЮТЫН НӨӨЦ” сэдэвт хурал Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
- Хөтөлбөр
2019/10/22: “Хөрөнгө оруулалтын орчин: Тогтвортой байдал” сэдэвт олон улсын бага хурал Илтгэл - 1(Мон)
Илтгэл - 1(Eng)
Илтгэл - 2(Мон)
Илтгэл - 2(Eng)
Илтгэл - 3(Мон)
Илтгэл - 4(Мон)
Илтгэл - 5(Мон)
Илтгэл - 5(Eng)
Илтгэл - 6(Мон)
Илтгэл - 6(Eng)
Илтгэл - 7(Мон)
Илтгэл - 7(Eng)
- Хөтөлбөр(Мон)
Хөтөлбөр(Eng)

Намтар(Мон)
Намтар(Eng)
2019/09/30: “ҮНДЭСНИЙ ТӨЛБӨРИЙН СИСТЕМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ” Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
- Хөтөлбөр
2019/09/17: “Төлбөрийн тэнцэл ба гадаад өр” Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
Илтгэл - 6
Хураангуй Хөтөлбөр
2019/05/21: “Гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалтын орчин ба сорилт” Илтгэл - 1
Илтгэл - 2 | (Word)
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
Илтгэл - 6
- Хөтөлбөр
2019/04/19: “Эдийн засгийн бодлогын чуулган – 2019” Нээлтийн үг
Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
- Хөтөлбөр
2019/03/12: “Эдийн засгийн өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага-2019” эрдэм шинжилгээний хурал Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
Илтгэл - 6
Илтгэл - 7
Илтгэл - 8
Илтгэл - 9
Илтгэл - 10
Илтгэл - 11
Илтгэл - 12
- Хөтөлбөр
2019/02/22: “Тинк Банк 2019 – Мөнгө, санхүүгийн орчин” сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
Илтгэл - 6
Илтгэл - 7
Илтгэл - 8
- Хөтөлбөр
2018/11/16: “Зээлийн хүүг бууруулах арга замууд” сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
- Хөтөлбөр
2018/10/31: “Глобал орчин: Эдийн засгийн бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэхэд анхаарах асуудлууд” сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Хураангуй Хөтөлбөр
2018/09/28: “Mонгол улсын гадаад худалдааны бодлогод анхаарах асуудлууд” сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1 Хураангуй Хөтөлбөр
2018/09/24: “Зээлийн хүүг бууруулах эрхзүйн орчин, ОУ-ын туршлага” сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Хураангуй Хөтөлбөр
2018/05/22: “2017 онд хэрэгжүүлсэн мөнгөний бодлогын хэрэгжилт, түүний үр дүн” сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1 - Хөтөлбөр
2018/03/20: “Зээлийн хүүг бууруулах стратеги” сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1 Хураангуй Хөтөлбөр
2018/03/20: “Эдийн засгийн өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага” сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Илтгэл - 4
Илтгэл - 5
Илтгэл - 6
Илтгэл - 7
Илтгэл - 8
Илтгэл - 9
Илтгэл - 10
Илтгэл - 11
Илтгэл - 12
Илтгэл - 13
Илтгэл - 14
Илтгэл - 15
Илтгэл - 16
- Хөтөлбөр
2018/02/12: “Улаанбаатарын зөвшилцөл” сэдэвт xэлэлцүүлэг Илтгэл - 1 Хураангуй Хөтөлбөр
2018/01/19-20: “Эдийн засгийн бодлогын анхдугаар чуулган”: Эдийн засгийн бодлогын сорилт, чиг хандлага Илтгэл - 1
Илтгэл - 2
Илтгэл - 3
Хураангуй Хөтөлбөр
2017/12/05: “Төв банкны алдагдал, өөрийн хөрөнгө” сэдэвт хэлэлцүүлэг - Хураангуй Хөтөлбөр
2017/10/27: “Орон сууц худалдан авах боломжийн индекс, Монгол улсын моргейжийн зах зээлийн хөгжил” сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1 Хураангуй -
2017/09/27: “Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил санхүүжилтийн байдал” сэдэвт хэлэлцүүлэг Илтгэл - 1 Хураангуй -

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.